Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/2016

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dożynek Gminnych w Brzezince w dniu 21 sierpnia 2016 r., miejsce imprezy – Brzezinka, boisko sportowe.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 2×3 m, wysokość 0,3 – 0,5 m,
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym (wykluczamy kolor biały),
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Turnioki (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania),
 • nagłośnienie występów Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, kapel ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 21 sierpnia 2016 r.
 1. W dniu 13.07.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 5.08.2016 r. otrzymano ofertę:

– Firma Rozrywkowo Handlowa Disco-Or Ormiński Janusz, U. Mariacka 6 41-902 Bytom

– Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa, ul. Mielęckiego 12, 41-400 Mysłowice

– Toman Tomasz Pajdzik, Kobylany ul. Kwiatowa 49, 32-082 Bolechowice

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 20/2016 na zadanie pt.: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego podczas Dożynek Gminnych w Brzezince w dniu 21 sierpnia 2016 r., miejsce imprezy – Brzezinka, boisko sportowe, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa, ul. Mielęckiego 12, 41-400 Mysłowice

Możesz również polubić…