Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 20/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników)
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

d) posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca imprezy

 

 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2017
 1. W dniu 8.08.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 15.08.2017 r. otrzymano oferty:
 • Agencja Ochrony VIP PATROL S. C., ul. Grunwaldzka 11, 32-005 Niepołomice
 • Biuro Ochrony Osób i Mienia Grot – Zdzisław Milczarek, ul. Trzyniecka 12/1/12, 41-506 Chorzów
 • FOX SECURITY SP. Z O.O., al. Korfantego 51, 40-160 Katowice
 • Dariusz Siejko Guardia, Czułów 195, 32-060 Liszki
 • Agencja Ochrony P-W JAGUAR spółka jawna, os. ZWM 23 lok. 7, 32-540 Trzebinia
 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 20/2017 na zadanie pt.: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników), wybrano ofertę złożoną przez:

Biuro Ochrony Osób i Mienia Grot – Zdzisław Milczarek, ul. Trzyniecka 12/1/12, 41-506 Chorzów

Możesz również polubić…