Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 21/2017

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Zabierzowie, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r. Miejsce – Rynek 1, Zabierzów.
  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 

  • dostarczenia 10 jednakowych domków drewnianych i montaż na teren wydarzenia w terminie do 14 grudnia 2017 r.;
  • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą;
  • demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Wielkanocnego.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

  1. Termin realizacji zamówienia: 15-17 grudnia 2017
  1. W dniu 24.10.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
  1. W terminie do dnia 30.10.2017 r. otrzymano ofertę:
  • Karczma Rohatyna Sp. z o.o., Cholerzyn 361, 32-060 Liszki
  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 21/2017 na zadanie pt.: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy na Rynku w Zabierzowie, który odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r. Miejsce – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Karczma Rohatyna Sp. z o.o., Cholerzyn 361, 32-060 Liszki

Możesz również polubić…