Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2/2019

1.Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

2. Termin realizacji zamówienia: rok 2019

3. W dniu 26.11.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 11.12.2018 r. godz. 14:00 otrzymano oferty:

– GS PROJEKT s.c., 30-732 Kraków ul. Mierzeja Wiślana 6

– SHORT MEDIA Adam Szort, 89-604 Chojnice ul. Młodzieżowa 15/1

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 31-510 Kraków ul. Rakowicka 27

– FONT Sp. z o.o., 40-008 Katowice ul. Warszawska 40/2a

– ADV Group, 10-449 Olsztyn al. Piłsudskiego 77

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 2/2019 na zadanie pt.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych, wybrano ofertę złożoną przez:

SHORT MEDIA Adam Szort, 89-604 Chojnice ul. Młodzieżowa 15/1

Możesz również polubić…