Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 22/2016

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem i montaż estrady podczas Narodowego Czytania oraz Kwartalnego Spotaknia Seniorów w Zabierzowie w dniu 3 września 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 

 1. scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, wysokość sceny max. 5m.
 2. poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 3. boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 4. scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 5. pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 3 września 2016 r.

 

 1. W dniu 12.08.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 26.08.2016 r. otrzymano ofertę:

– Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa, ul. Mielęckiego 12, 41-400 Mysłowice

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 22/2016 na zadanie pt.: Wynajem i montaż estrady podczas Narodowego Czytania oraz Kwartalnego Spotkania Seniorów w dniu 3 wrezśnia 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Agencja Artystyczna HARPEL Wojciech Harmansa, ul. Mielęckiego 12, 41-400 Mysłowice

Możesz również polubić…