Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 23/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób na Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2018 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

 

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×4 m, wysokość podestu min. 80 cm, max. 100 cm. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie osób występujących (4 mikrofony, możliwość odtwarzania podkładów muzycznych na różnych nośnikach),
 • zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z jednej z wymienionych usług.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 6 stycznia 2018 r.

 

 1. W dniu 20.12.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 29.12.2017 r. godz. 15.00 otrzymano oferty:

– Event Serwis, Grodkowice 73, 32-015 Kłaj

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

– MMM Technika Sceniczna – Aneta Sobieraj, Krężna 4, 97-371 Krężna-

– MMM Katarzyna Manowiecka, Plac Kotarbińskiego 1 lok. 17, 03-988 Warszawa

– SZCZEPAN Szczepan Sośniak, ul. Orlickiego 13/6, 44-100 Gliwice

 

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 23/2017 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, nagłośnienie występujących osób na Pochód Trzech Króli na Rynku w Zabierzowie w dniu 6 stycznia 2018 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1 41-902 Bytom

Możesz również polubić…