Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 24/2016

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Miejsce – Zabierzów, Rynek 1.

 

  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • dostarczenia 15 jednakowych domków drewnianych i montaż na terenie wydarzenia w terminie do 16 grudnia 2016 r.,
  • Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
  • demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: 17-18 grudnia 2016 r.

 

  1. W dniu 17.11.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 28.11.2016 r. otrzymano ofertę:

– Karczma Rohatyna Sp. Z o.o., 32-060 Liszki, Cholerzyn 361

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 24/2016 na zadanie pt.: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Miejsce – Zabierzów, Rynek 1, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Karczma Rohatyna Sp. Z o.o., 32-060 Liszki, Cholerzyn 361

Możesz również polubić…