Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 25/2016

 1. Opis przedmiotu zamówienia: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Miejsce – Zabierzów, Rynek 1.

 

 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m
 • poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa.
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących (nagłośnienie: chóru, osób występujących, konferansjera, zaproszonych gości),
 • oświetlenie sceniczne nawiązujące do charakteru wydarzenia,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby.

 

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 17-18 grudnia 2016 r.

 

 1. W dniu 17.11.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 28.11.2016 r. otrzymano ofertę:

– DIMINUENDO Piotr Zaborowski, 26-225 Gowarczów, Ruda Białaczowska 1 c

– Light-Tech P.U.H. s.c. M.Maksymiuk, J.Jaworski, 20-445 Lublin, ul. Zemborzycka 116C

– MMM Katarzyna Manowiecka, 03-988 Warszawa, Plac Kotarbińskiego 1/17

– Concept Music Art. Sp. Z o.o., 32-083 Balice, ul. Przemysłowa 26

– Marcin Kubicki 360 Group, 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa 99

– Event Solutions Center, 31-871 Kraków, os. Dywizjonu 303 3a

– Firma Rozrywkowo Handlowa DISCO-OR Ormiński Janusz, 41-902 Bytom, ul. Mariacka 6

– Future Tech Marcin Słodyczka, 34-500 Zakopane, ul. Stare Krzeptówki 7

– N.A.Limited Sound, 32-400 Myślenice, Jasienica 282

 

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 25/2016 na zadanie pt.: Wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2016 r. Miejsce – Zabierzów, Rynek 1, wybrano ofertę złożoną przez:

 

MMM Katarzyna Manowiecka, 03-988 Warszawa, Plac Kotarbińskiego 1/17

Możesz również polubić…