Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

2. Opis zamówienia:

 1. nakład 2500-3000 egzemplarzy
 2. pismo wydawane w formacie A4
 3. okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130
 4. Środek pisma – papier offsetowy o gramaturze 100
 5. Ilość stron 20-28
 6. Całość druku pełnokolorowa
 7. Wykonanie składu i falcowania
 8. Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety
 9. Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.
 10. Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)
 11. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.
 12. Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.
 13. Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2022

4. W dniu 17.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 17.12.2021 r. godz. 14:00 otrzymano ofertę:

– Zapol Sobczyk Spółka Jawna, al. Piastów 42, 71-062 Szczecin

– ACHJOJ SP Z O O, ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin

– Poligraficzny Zakład Usługowy Drukmar, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 3/2022 na zadanie pt.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869, wybrano ofertę złożoną przez:

ACHJOJ SP Z O O, ul. Sielecka 61, 42-500 Będzin

Możesz również polubić…