Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: kompleksowa
W ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
a. przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące /herbata, kawa/;
b. zapewnienia namiotu z wyposażeniem i podłogą /stoły i ławy/ na minimum 300 osób;
c. przygotowania min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami;
d. wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
e. zapewnienia posiłków dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą kelnerską oraz wyposażeniem, menu oraz ilość osób uzgodnione z organizatorem;
f. zapewnienia posiłków dla osób obsługujących imprezy wg wcześniejszych ustaleń;
g. zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych i miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;
h. zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków;
i. wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
j. posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
k. ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

2. W dniu 14 kwietnia 2015 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z pytaniem ofertowym:
1) Restauracja Zamkowa, Tenczynek
2) Restauracja Frykas, Krzeszowice
3) Karczma Rohatyna, Kryspinów
4) P-W Jaguar, Kraków

Zapytanie ofertowe skierowano mailem. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone do publicznej wiadomości 9 kwietnia na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. uzyskano poniższe oferty:

1. Restauracja Frykas, ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice
2. X-Music Karol Chodacki, ul. Żaczków 2, 32-566 Alwernia
3. „Admirał” Spółka Jawna, ul. Stradomska 23, 31-068 Kraków

4. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 3/2015 na zadanie pn.: „Obsługa gastronomiczna na Dniach Zabierzowa ” wybrano ofertę złożoną przez:

Restaurację Frykas, ul. Krakowska 31, 32-065 Krzeszowice

Możesz również polubić…