Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2017

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

 

  1. Opis zamówienia:

a) nakład 2500-3000 egzemplarzy

b) pismo wydawane w formacie A4

c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130

d) środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115

e) ilość stron 20-28

f) całość druku pełnokolorowa

g) wykonanie składu i falcowania

g) planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety

h) Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.

i) Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

j) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

k) Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.

l) Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2017

 

  1. W dniu 17.11.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 13.12.2016 r. otrzymano ofertę:

– Drukarnia Laser-Graf Wojciech Włostowski, ul. Kostroga 1, 09-400 Płock

– Vega-Druk Krzysztof Jarosz, Cholerzyn 280, 32-060 Liszki

– Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

– Media Studio Reklamy Drukarnia Rafał Przybylak, ul. Kołłątaja 73, 42-500 Będzin

– Digital Art Studio Przemysław Gała, ul. Szkolna 40, 26-026 Bilcza

– Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c. R.Błaszak, P.Pacholec, J.Prorok, ul. Żegiestowska 11, 50-542 Wrocław

– Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar” Marta Kumorek, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów

– AWI-GRAF Iwona Kopytowska, ul. Kopernika 3-5, 70-241 Szczecin

– e-bit Edyta Wojciechowska-Jadczak, ul. Kołowa 42, 03-536 Warszawa

– Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

– Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J., ul. Tygrysua 50, Sobolewo, 15-509 Białystok

– Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski, ul. Sokołowska 12a, 01-142 Warszawa

– Drukarnia Kolejowa Kraków Sp. Z o.o., ul. Forteczna 20 A, 32-086 Węgrzce

– Pracownia C & C Sp. Z o.o., ul. Porannej Bryzy 33, 03-284 Warszawa

– GRAFPRESS Łukasz Kajda, ul. Powstańców Śląskich 35, 32-300 Olkusz

 

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 3/2017 na zadanie pt.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar” Marta Kumorek, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów

Możesz również polubić…