Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2018

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

 

  1. Opis zamówienia:

a) nakład 2500-3000 egzemplarzy

b) pismo wydawane w formacie A4

c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130

d) środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115

e) ilość stron 20-28

f) całość druku pełnokolorowa

g) wykonanie składu i falcowania

h) planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety

i) Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.

j) Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

k) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

l) Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.

m) Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2018

 

  1. W dniu 20.12.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 04.01.2018 r. otrzymano ofertę:

– Drukarnia Printgraph, ul. Mickiewicza 19, 32-800 Brzesko

– Vega-Druk Krzysztof Jarosz, Cholerzyn 280, 32-060 Liszki

– Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR Maria Kumorek

– Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Ludwikowo 3, 85-502 Bydgoszcz

 

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 3/2018 na zadanie pt.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Poligraficzny Zakład Usługowy „Drukmar” Marta Kumorek, ul. Rzemieślnicza 10, 32-080 Zabierzów

Możesz również polubić…