Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 3/2019

1.Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

2. Termin realizacji zamówienia: rok 2019

3. W dniu 26.11.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 11.12.2018 r. godz. 14:00 otrzymano ofertę:

– Agencja Wydawnicza „ARGI” s.c., 50-542 Wrocław ul. Żegiestowska 11

– Zakład Aktywności Zawodowej, 85-502 Bydgoszcz ul. Ludwikowo 3

– KOLUMB Krzysztof Jański, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 7

– Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZAKŁAD POLIGRAFICZNY, 31-510 Kraków ul. Rakowicka 27

– Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR Maria Kumorek, 32-080 Zabierzów ul. Rzemieślnicza 10

– Drukarnia Biały Kruk Milewscy Sp. J., 15-509 Sobolewo ul. Tygrysia 50

 

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 3/2019 na zadanie pt.: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Poligraficzny Zakład Usługowy DRUKMAR Maria Kumorek, 32-080 Zabierzów ul. Rzemieślnicza 10

Możesz również polubić…