Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2016

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

2. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. W dniu 8 lutego 2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 22 lutego 2016 r. otrzymano oferty:

  • REMONDIS KRAKÓW SP. z o.o., Kraków ul. Półłanki 64

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 4/2016 na zadanie pn.: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wybrano ofertę złożoną przez:

REMONDIS KRAKÓW SP. z o.o., Kraków ul. Półłanki 64

Możesz również polubić…