Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 4/2020

  1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

  1. Opis zamówienia:

Kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2020

 

  1. W dniu 17.12.2019 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 7.01.2020 r. godz. 14:00 otrzymano oferty:

– REMONDIS Kraków sp. Z o.o., ul. Półłanki 64, 30-740 Kraków

– PAL-MAR SIKORA, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 4/2020 na zadanie pt.: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

PAL-MAR SIKORA, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

Możesz również polubić…