Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 5/2016

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

2. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych, zapewnienie odpowiedniej ilości kabin na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. W dniu 8 lutego 2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 22 lutego 2016 r. otrzymano oferty:

  • WC SERWIS Sp. z o.o. Sp K, Zabrze ul. Szybowa 2
  • TOI TOI Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Płochocińska 29

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 5/2016 na zadanie pn.: kompleksowa usługa z zakresu wynajmu toalet przenośnych wykorzystywanych podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wybrano ofertę złożoną przez:

TOI TOI Polska Sp. z o.o., Warszawa ul. Płochocińska 29

Możesz również polubić…