Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

2. Opis zamówienia:

Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2022

4. W dniu 6.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 17.12.2021 r. godz. 14:00, otrzymano oferty:

– Jarosław Bętkowski QuickMED Ratownictwo Medyczne i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarneo Spółka z o.o., ul. Goplana 13, 30-411 Kraków

– OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 4

– Krzysztof Ślusarczyk LIBERANDUM RATOWNICTWO MEDYCZNE 30-698 Kraków ul. Merkuriusza Polskiego 35

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 6/2022 na zadanie pt.: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K. 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 4

Możesz również polubić…