Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 6/2020

  1. Opis przedmiotu zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Opis zamówienia:

Kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego, dyżur karetki, ratowników medycznych oraz lekarza, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2020

 

  1. W dniu 17.12.2019 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 7.01.2020 r. godz. 14:00, otrzymano oferty:

– Jarosław Bętkowski QuickMED Ratownictwo Medyczne i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarneo Spółka z o.o., ul. Goplana 13, 30-411 Kraków

– Krzysztof Ślusarczyk LIBERANDUM RATOWNICTWO MEDYCZNE, 30-698 Kraków ul. Merkuriusza Polskiego 35

– OPC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K., 31-542 Kraków ul. Kordylewskiego 4

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 6/2020 na zadanie pt.: kompleksowa usługa z zakresu zabezpieczenia medycznego podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Jarosław Bętkowski QuickMED Ratownictwo Medyczne i Małopolska Kolumna Transportu Sanitarneo Spółka z o.o., ul. Goplana 13, 30-411 Kraków

Zobacz także...