Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

2. Opis zamówienia:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, również poza granice Polski.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2023

4. W dniu 2.12.2022 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 19.12.2022 r. otrzymano ofertę:

– „MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, 32-060 Liszki Czułów 16

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 7/2023 na zadanie pt.: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane  przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

„MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, 32-060 Liszki Czułów 16

Możesz również polubić…