Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2016

  1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady na II Kiermasz Wielkanocny na Rynku w Zabierzowie w dniach 19-20 marca 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  2. Opis zamówienia: w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
  • scena o wymiarach podestu przynajmniej 6×8 m, wysokość 5 m. Poszycie dachu czystą plandeką w kolorze stonowanym,
  • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogodzie – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
  • scena musi posiadać schody, aktualne atesty bezpieczeństwa
  • Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania. Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
  1. Termin realizacji zamówienia: 19-20 marca 2016 r.
  2. W dniu 10 marca 2016 r. ponowiono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
  3. W terminie do dnia 14 marca 2016 r. otrzymano oferty:

– Agencja Koncertowo-Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

– Creative Group 303 Marcin Cupał, ul. Ogrodowa 15/53, 32-800 Brzesko

– Estrada Rybnicka Sp. Z o.o., ul. Wolna 242, 44-251 Rybnik

– EVAN – E.A.T. JASKOT, ul. Plac Dąbrowskiego 2a, 33-300 Nowy Sącz

– MMM Katarzyna Manowiecka Techniczna Obsługa Imprez, Plac Kotarbińskiego 1 lok 17, 03-988 Warszawa

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 7/2016 na zadanie pn.: wynajem i montaż estrady na II Kiermasz Wielkanocny na Rynku w Zabierzowie w dniach 19-20 marca 2016 r. Miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wybrano ofertę złożoną przez:

Agencja Koncertowo-Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

Możesz również polubić…