Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2020

  1. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

  1. Opis zamówienia:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na przewozie osób (dzieci oraz dorosłych) na wydarzenia (przeglądy, wycieczki itp.) organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, również poza granice Polski.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2020

 

  1. W dniu 17.12.2019 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

  1. W terminie do dnia 7.01.2020 r. otrzymano ofertę:

– Zenon Gołda Usługi Transportowe Przewóz Osób, ul. Czarnogórska 5/4, 30-638 Kraków

– „MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, 32-060 Liszki Czułów 16

 

  1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 7/2020 na zadanie pt.: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

„MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, 32-060 Liszki Czułów 16

Możesz również polubić…