Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2022

1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie usługi remontowej wg specyfikacji zawartej w pkt. 4.

2. Opis zamówienia:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który wykona usługę remontową opisaną w pkt. 4 w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2021/2022

4. W dniu 9.12.2021 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 17.12.2021 r. otrzymano ofertę:

– MK-BUD, ul. A. Doboszyńskiego 81, 32-031 Mogilany

– Pal-Mar Sikora, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 8/2022 na zadanie pt.: wykonanie usługi remontowej wg specyfikacji zawartej w pkt. 4. w budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Pal-Mar Sikora, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

Możesz również polubić…