Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2023

1. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.

2. Opis zamówienia:

Zleceniodawca poszukuje Wykonawcy, który będzie wykonywał zadania polegające na utrzymaniu w ciągłej sprawności technicznej obiektów filii SCKiPGZ, pogotowiu technicznemu oraz obsłudze technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury.

3. Termin realizacji zamówienia: 1.02.2023 – 31.12.2023 r.

4. W dniu 10.01.2023 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 17.01.2023 r. godz. 12:00, otrzymano oferty:

– PAL-MAR SIKORA, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

– JT Electric Jarosław Trojan, Kity 21, 33-370 Muszyna

– P.Electric Jarosław Baran, Frycowa 187, 33-335 Nawojowa Góra

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 8/2023 na zadanie pt.: wykonywanie prac mających na celu właściwe utrzymanie obiektów filii SCKiPGZ w Kochanowie i Rudawie w ciągłej sprawności technicznej, pogotowania technicznego i obsługi technicznej budynku podczas wydarzeń organizowanych przez centrum kultury, wybrano ofertę złożoną przez:

PAL-MAR SIKORA, ul. Dąbrówki 24, 32-064 Pisary

Możesz również polubić…