Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 8/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 10-11 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.

 

 1. Opis zamówienia:

 

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu conajmniej 6×8 m, wysokość podestu min. 0,8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach 5×2 m, wysokość 0,4 m, wysłonięty czarną matową tkaniną,
 • miejsce dla Techniki Zespołu – wing o wym. 2x2m wolny od case’ów z zasilaniem 230V,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie banneru Zespołu (8x6m) na czas koncertu centralnie, na tylniej ścianie sceny (dodatkowa krata/belka),
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu – gwiazda wieczoru: Margaret,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym ,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych gwiazdy wieczoru: Margaret (rider techniczny w załączniku do niniejszego zapytania).

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 

 1. W dniu 21.02.2017 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 28.03.2017 r. do godz. 15:00 otrzymano oferty:

– Audio Company sc, ul. Królowej Jadwigi 37/13, 70-261 Szczecin

– Future Tech Marcin Słodyczka, ul. Stare Krzeptówki 7, 34-500 Zakopane

– HAUS ELECTRONICS Paweł Haus, ul. Rzepakowa 18, 94-214 Łódź

– Light-Tech P.U.H. s.c., ul. Zemborzycka 116C, 20-445 Lublin

– LEVEL Leszek Boch, Stare Miasto 21A, 64-510 Wronki

– Target Sound s.c., ul. Piotrowicka 93a/12, 40-724 Katowice

– EXPRESS EFEKT Andrzej Dressler, ul. Kol. Ameryka 30, 42-690 Wojska

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 8/2017 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 10-11 czerwca 2017 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

 

Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

Możesz również polubić…