Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2024

Baner zamówień publicznych

1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 14-16 czerwca 2024 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
2. Opis zamówienia:
• Scena, o wymiarach podestu, spełniająca wymogi riderów technicznych, scena nie może być mobilna,
• podesty przygotowany na scenie, o wymiarach i specyfikacji spełniających założenia załączonych riderów technicznych,
• dwa telebimy, ekran LED zamontowany centralnie z tyłu sceny oraz drugi ustawiony w wyznaczonym miejscu przez Organizatorów o odpowiednich kryteriach spełniających ridery techniczne wykonawców,
• realizacja wizualna programu scenicznego oraz pozascenicznego wydarzenia na żywo, wyświetlanie materiałów przygotowanych przez Organizatora na telebimach,
• technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
• scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
• nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Wojciech Gąssowski, Zespół Projekt (piątek), Krzysztof Cugowski, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms (sobota), zespoły lokalne, grupy dziecięce (niedziela)
• nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (11 mikroportów),
• oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
• pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
• spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Wojciech Gąssowski, Zespół Projekt, Krzysztof Cugowski, Sylwia Grzeszczak, Oskar Cyms (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
• Gotowość sceniczna:
W dniu 14.06.2024 r. – Senioralia
– start godz. 16.00, zakończenie godz. 24.00.
– godz. 19:00 – koncert Wojciecha Gąssowskiego
– godz. 21:00 – koncert zespołu Projekt
W dniu 15.06.2024 r. – Dni Gminy Zabierzów (impreza masowa)
– godz. 8.30 – próby
– godz. 16:00 – start
Koncerty:
18:00 – Oskar Cyms
20:15 – Krzysztof Cugowski
21:45 – Sylwia Grzeszczak
23:00 – DJ
zakończenie 16.06.2024 r. ok. godz. 2.00.
W dniu 16.06.2024 r. – Dni Gminy Zabierzów
– godz. 12.00, zakończenie godz. 22.00.
Godzinny mogą ulec zmianie.
• Zapewnienie agregatu prądotwórczego do obsługi całego zamówienia.
3. Termin realizacji zamówienia: 14-16 czerwca 2024 r.
4. W dniu 12.04.2024 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
5. W terminie do dnia 22.04.2024 r. godz. 12:00 otrzymano oferty:
– Kerima sp. z o.o., Biórków Wielki 141A, 32-104 Koniusza
– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Dziki sp. z o.o., ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom
– Express efekt Andrzej Dressler, ul. Kol. Ameryka 30, 42-690 Wojska
6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 9/2024 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, wynajem i obsługa telebimów, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas Senioraliów oraz Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 14-16 czerwca 2024 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:
Kerima sp. z o.o., Biórków Wielki 141A, 32-104 Koniusza

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content