Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
usługa zabezpieczenia medycznego imprezy Dożynek Gminnych, które odbędą się 30 sierpnia 2015 r.
2. Opis zamówienia:

  • dyżur karetki, dwóch ratowników (w tym kierowca) oraz lekarza w punkcie medycznym na terenie Boiska Sportowego w Nielepicach w godzinach ustalonych przez Organizatorów,
  • warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę lub jego podwykonawców prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego (2 osoby), lekarza (1 osoba) (stosowne dokumenty wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu zleceniodawcy)
  • zapewnienie ewentualnego transportu do placówki medycznej w razie potrzeby.

3. W dniu 23 lipca 2015 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

4. W terminie do dnia 3 sierpnia 2015 r. uzyskano poniższe oferty:

  • Trans-Med Pogotowie Ratunkowe Stanisław Kwiatkowski, ul. Św. Łazarza 17, 31-530 Kraków
  • OPC Sp. z o.o., ul. Kordylewskiego 4, 31-542 Kraków
  • Centrum Szkoleń Ratowniczych Piotr Wyrwa, ul. Łazarskiego 5, 34-600 Limanowa

5. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 9/2015 na zadanie pn.: usługa zabezpieczenia medycznego imprezy pn. Dożynki Gminne wybrano ofertę złożoną przez:
OPC Sp. z o.o., ul. Kordylewskiego 4, 31-542 Kraków

Możesz również polubić…