Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2016

1. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa ugniatarki gliny – mieszadła zetowego – do pracowni ceramicznej.

2. Opis zamówienia: Misa oraz zety mieszadła wykonane ze stali kwasoodpornej

a. Pojemność robocza 100 litrów

b. Cena ponadto powinna obejmować:
– koszty transportu,
– wykonanie przyłącza z przełącznikiem trójpozycyjnym (PIEC – 0 – MIESZADŁO) i gniazdem siłowym,
– wyłącznik krańcowy kraty zabezpieczającej,
– wykonanie pulpitu sterującego,
– rozruch urządzenia na miejscu.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. W dniu 24 lutego 2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

5. W terminie do dnia 4 marca 2016 r. otrzymano oferty:

– PRODUCENT PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH ELEKTROTERM Marcin Jeleniewski, os. Barowe 21, 64-800 Chodzież

– INDUSTRIO SERVICE Piotr Pruski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 21/80, 02-366 Warszawa

6. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 9/2016 na zadanie pn.: dostawa ugniatarki gliny – mieszadła zetowego – do pracowni ceramicznej wybrano ofertę złożoną przez:

– PRODUCENT PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH ELEKTROTERM Marcin Jeleniewski, os. Barowe 21, 64-800 Chodzież

Możesz również polubić…