Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 9/2018

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wynajem i montaż estrady, wynajem i montaż podłogi do tańca, wynajem i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas I Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 2-3 czerwca 2018 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

 • scena o wymiarach podestu co najmniej 6×8 m, scena nie może być mobilna,
 • podest przygotowany na scenie pod stanowisko perkusisty o wymiarach spełniających założenia załączonych riderów technicznych.
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 8×10 m;
 • nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występujących zespołów: Bartek Wrona z zespołem, Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem, Fun Factory,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 • oświetlenie sceniczne zgodne z riderem technicznym,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna: min. 3 osoby,
 • spełnienie wszystkich wytycznych zamieszczonych w wymogach technicznych zespołów: Bartek Wrona z zespołem, Szymon Wydra z zespołem Carpe Diem, Fun Factory (ridery techniczne w załączniku do niniejszego zapytania),
 • Dostarczenie, montaż, obsługa i demontaż ekranu o rozmiarze co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel w dniu 2.06.2018 r.,
 • Realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,
 • Gotowość sceniczna:

– w dniu 2.06.2018 r. – X Dni Zabierzowa – godz. 9.00, zakończenie 3.06.2018 r. ok. godz. 4.00.

– w dniu 3.06.2018 r. – Eko Gminny Dzień Dziecka – godz. 9.00, zakończenie ok. godz. 18.00.

 • Zapytanie może być realizowane częściowo.

Konstrukcje techniczne opisane powyżej muszą mieć aktualne atesty bezpieczeństwa. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie obowiązany okazać atesty w terminie do 4 dni roboczych od dnia wezwania.

Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

 1. Termin realizacji zamówienia: 2-3 czerwca 2018 r.
 1. W dniu 25.04.2018 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl
 1. W terminie do dnia 09.05.2018 r. otrzymano ofertę:

– Agencja Koncertowo – Impresaryjna „VOYAGER”, ul. Witczaka 110/1, 41-902 Bytom

– Biznes Consult Katarzyna Mika-Kantor, Stróże 335A, 33-331 Stróże

– Emmerson Lumico sp. Z o.o., ul. Walerego Sławka 8a, 30-633 Kraków

– Concept Music Art. Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 8/2018 na zadanie pt.: wynajem i montaż estrady, wynajem i montaż podłogi do tańca, wynajem i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas I Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniach 2-3 czerwca 2018 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

Concept Music Art. Sp. Z o.o., ul. Przemysłowa 26, 32-083 Balice

Możesz również polubić…