Informacja o wyborze oferty 2/2015

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Opis szczegółowy zamówienia :
a. kompleksowa ochrona imprez,
b. zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników ochrony na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 4 pracowników, max. 50 pracowników).

2. W dniu 23 marca 2015 r. zwrócono się z pytaniem ofertowym dotyczącym kompleksowej usługi z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez zgodnych z kalendarzem. Ogłoszenie zostało zamieszczone do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

3. W terminie do dnia 10.04.2015 r. uzyskano jedną ofertę:
Impel Security Polska, cena netto 18,00 zł za roboczogodzinę + 8%, cena brutto 19,44 zł

Po wyznaczonym terminie wpłynęła oferta firmy: Agencja Ochrony P-W Jaguar.

4. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 2/2015 na zadanie pn.: „Kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów” wybrano ofertę złożoną przez:

IMPEL Security Polska Sp. z o. o., ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław

Możesz również polubić…