Informacja o wyborze oferty 4/2015

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia:
usługa zabezpieczenia medycznego imprezy pn. VII Dni Zabierzowa która odbędzie się 20-21 czerwca 2015 r.
2. Opis zamówienia:
a) dyżur karetki, dwóch ratowników (w tym kierowca) oraz lekarza w punkcie medycznym na terenie Rynku w Zabierzowie
w dniu 20 czerwca 2015 w godzinach 17:00 – 3:00
w dniu 21 czerwca 2015 w godzinach 14:00 – 19:00
/podane godziny są orientacyjne/
b) warunkiem udziału jest posiadanie przez wykonawcę lub jego podwykonawców prawa wykonywania zawodu ratownika medycznego (2 osoby), lekarza (1 osoba) (stosowne dokumenty wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do wglądu zleceniodawcy)
c) zapewnienie ewentualnego transportu do placówki medycznej w razie potrzeby.

3. W dniu 15 kwietnia 2015 r. zwrócono się do niżej wymienionych wykonawców z pytaniem ofertowym:
1) Firma Scanmed
2) Firma Medcam
3) Firma Multi Trans-Med
4) Malta Służba Medyczna
5) Firma Trans-Med
6) Firma OPC

Zapytanie ofertowe skierowano mailem. Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone do publicznej wiadomości 16 kwietnia na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

3. W terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. uzyskano poniższe oferty:

1. Scanmed Multimedis S.A., ul. Armii Krajowej 18, Kraków
2. OPC Sp. z o o, ul. Kordylewskiego 4, Kraków
3. FHU MEDCAM Ratownictwo i Szkolenie Medyczne, os. Ogrodowe 4/14, Kraków
4. MULTI TRANS-MED, ul. Sobieskiego 1, Kraków

4. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 4/2015 na zadanie pn.: usługa zabezpieczenia medycznego imprezy pn. VII Dni Zabierzowa wybrano ofertę złożoną przez:
OPC Sp. z o o, ul. Kordylewskiego 4, Kraków

Możesz również polubić…