Język angielski

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ZABIERZÓW W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Rozpoczęcie wszystkich kursów w październiku!
Ruszamy od 2  października

Pierwsze zajęcia (02.10) w roku szkolnym to zajęcia organizacyjno-klasyfikujące (30 min:  informacje wstępne, badanie kompetencji językowych, omówienie regulaminu, 30 min:  zapoznanie lektora z grupą oraz kursantów między sobą a więc ćwiczenia typu GET TO KNOW ONE ANOTHER)

GRUPA I: Kurs języka angielskiego dla dzieci w wieku 8-9 lat uzupełniający i poszerzający program szkolny ŚRODA 16:00-16:45 (nauka przez gry i zabawy)

To propozycja dla dzieci, które chciałyby poszerzyć i rozwinąć swoją znajomość języka angielskiego. Program kursu dostosowany będzie do potrzeb dzieci w grupie (nacisk na proste konwersacje itp.)

Cena: 50 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu

Zainteresowani Rodzice proszeni są o przybycie z dziećmi na pierwsze zajęcia tj. 2 października godz. 16:00 lub kontakt telefoniczny z lektorem

GRUPA II: Kurs języka angielskiego dla uczniów klas 6-7 szkoły podstawowej  ŚRODA 17:00-18:00

To propozycja dla dzieci  przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty

Kurs ma na celu dodatkowe ćwiczenie materiału opanowywanego w szkole a także poszerzanie wiadomości i ćwiczenie użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach (konwersacje, szlifowanie umiejętności rozumienia i tworzenia tekstów pisanych oraz umiejętności rozumienia ze słuchu). W tym roku program kursu kłaść będzie nacisk na konwersacje.

Cena: 50 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu

GRUPA III: Kurs języka angielskiego dla dorosłych średniozaawansowanych (poziom Intermediate i wyżej ŚRODA 18:00-19:00

HAVE YOU FORGOTTEN YOUR ENGLISH? NO NEED TO WORRY, WE’LL REFRESH ITJ

Na kurs zapraszamy dorosłych, którzy rozpoczęli w przeszłości naukę języka angielskiego (np. w szkole średniej, na studiach) aktórzy chcieliby przypomnieć sobie posiadaną już wiedzę lub mają wyznaczoną przez wykonywaną pracę potrzebę „odświeżenia” znajomości podstawowych, niezbędnych do komunikacji struktur językowych i gramatycznych. Kurs kłaść będzie nacisk na konwersacje codzienne oraz na język używany podczas wyjazdów zagranicznych. Jest to kontynuacja kursu z roku ubiegłego.

Cena: 60 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu

GRUPA IV: Kurs języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych przygotowujący do egzaminu na poziomie Advanced  (upper-intermediate i wyżej) ŚRODA  19:00-20:00

To propozycja dla osób swobodnie posługujących się językiem angielskim, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość struktur językowych i gramatycznych używanych w sytuacjach życiowych, podczas załatwiania spraw w instytucjach i w kontekście biznesowym. Kurs kłaść będzie nacisk na rozmowy o różnych aspektach życia  przy użyciu wymaganego na egzaminie słownictwa i gramatyki . Jest to kontynuacja kursu z roku ubiegłego.

Cena: 60 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu

UWAGA! Każdy Uczestnik kursu po jego ukończeniu otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności językowe.

lektor: tłumacz przysięgły języka angielskiego Magdalena Czechowska-Buratowska tel. 607 686 690

Zobacz także...