Klub Rodzica w Rząsce

➡️?Prezentujemy Lokalne Inicjatywy zgłoszone przez mieszkańców naszej gminy

➡️➡️➡️ KLUB RODZICA W RZĄSCE

Potrzeba społeczno- kulturalna jaką realizacja projektu zaspokoi to integracja rdzennych i napływowych mieszkańców. W miejscowości Rząska nie są realizowane żadne inicjatywy podczas których mieszkańcy mogą się spotkać. W ramach projektu przewidziane są artystyczne warsztaty kulinarne, rękodzielnicze warsztaty krawieckie oraz międzypokoleniowe zajęcia manualne. Podczas każdego ze spotkań tematycznych zrealizowane zostaną zabawy edukacyjne na Magicznym Dywanie. Magiczny dywan to interatywne urządzenie wspierające motorykę u dzieci, pełniące funkcję pomocy dydaktycznej dedykowanej do różnego rodzaju gier oraz zabaw. Opisane powyżej spotkania odbywały się będą w budynku sołeckim, który dotychczas był wykorzystywany w znikomym stopniu. Realizacja założeń projektu przyczyni się w znacznym stopniu do integracji mieszkańców, a spotkania tematyczne będą doskonałym momentem na wymianę doświadczeń i kreację nowych pomysłów przez mieszkańców, którzy do tej pory nie korzystali z oferty kulturalnej i pozostawali bierni wobec tej sfery życia.

 

logotypy poprawne

 

Możesz również polubić…