Na Golgocie pośród skał – Koncert Chóru Voci di san Francesco

 

5. niedziela Wielkiego Postu otwiera czas, w którym mocniej koncentrujemy się na rozważaniu Męki Pańskiej. Inauguracja tego szczególnego okresu, 22 marca 2015 roku, została stosownie podkreślona w zabierzowskiej parafii. Dzięki uprzejmości proboszcza – księdza kanonika Krzysztofa Burdaka, w kościele, po wieczornej mszy świętej rozpoczął się koncert pieśni pasyjnych wykonanych przez zabierzowski chór gminno-parafialny Voci di San Francesco. Wśród zgromadzonych uczestników obecny był ksiądz prałat Stanisław Maślanka oraz ksiądz wikary Marek Skop. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów reprezentowała pani Elżbieta Mazur, zaś przedstawicielem władz lokalnych był sołtys Zabierzowa pan Wiesław Cader.
Po pracowitym okresie Bożego Narodzenia członkowie zabierzowskiego chóru wspólnie z dyrygentem panem Edwardem Machetą przygotowali całkowicie nowy repertuar, który znakomicie dopełnił zakończone przed kilkoma dniami parafialne rekolekcje wielkopostne. Tego wieczoru w murach zabierzowskiej świątyni zabrzmiały w czterogłosowej harmonii pieśni o męce pańskiej. Słuchacze mieli niezwykłą możliwość przeniesienia się myślami na kamieniste zbocza Kalwarii, po których Chrystus szedł na śmierć, a dźwigając krzyż, wzywał do nawrócenia. Być może ktoś snuł refleksje nad swym osobistym stosunkiem do krzyża – zarówno do znaku wiary, jak i do własnych ograniczeń i codziennych trudności? Być może konanie Jezusa, boleść współcierpiącej Maryi i lament aniołów skłoniły kogoś do skruchy i uznania potrzeby otwarcia swego serca przed Bogiem? Wszystko to dokonywało się w bogactwie pięknych melodii oraz poruszających tekstów polskich i łacińskich – zarówno utworów współczesnych, jak i dzieł powstałych w minionych wiekach. Partie solowe wykonali Maria Szafraniec, Elżbieta Szafraniec, Dorota Majewska, Władysław Sendor, Jacek Midura i Edward Macheta oraz gościnnie Wanda Kuszenin. Chwile zadumy nad tajemnicą krzyża i ofiary Chrystusa pozwoliły pogłębić także fragmenty poezji recytowane przez Marię Podobińską, Agnieszkę Szumiec, Annę Kubaty, Elżbietę Żmudę i Władysława Szczepańskiego. Walory artystyczne koncertu mogą ocenić jedynie słuchacze. Jednakże minione spotkanie u stóp chrystusowego krzyża ma jeszcze wartość, która wykracza poza ramy czasu, miejsca, kultury oraz sztuki.

Chór pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim uczestnikom muzyczno-modlitewnego spotkania za serdeczne przyjęcie i wspólnie przeżyty wieczór, oraz podziękować za wsparcie Sołectwu Zabierzów, a także wszystkim, którzy okazali swoją pomoc w przygotowaniu koncertu oraz wystroju naszej wspólnej świątyni.

 

Sławomir Korzonek

DSC_0561 DSC_0585 DSC_0560 - Kopia
DSC_0564

Możesz również polubić…