Konkurs na mini reportaż z akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zabierzowie jako lokalni organizatorzy proponują włączenie się w akcję zorganizowaną przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

Akcja ma na celu zaangażowanie lokalnej społeczności w sprzątanie swojej najbliższej okolicy oraz zwrócenie uwagi na problem zaśmiecania terenów rekreacyjnych, turystycznych, lasów, parków, szlaków turystycznych jak i  najbliższego otoczenia, w którym na co dzień żyjemy.

Zabierzowskie Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa w Zabierzowie zapraszają do udziału w konkursie na mini reportaż z akcji.

Warunki uczestnictwa w konkursie na najlepszy mini reportaż z akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę”:

 • Kto może wziąć udział w konkursie?

Każda osoba indywidualna, rodzina, grupa przyjaciół lub znajomych, klasy, organizacje, stowarzyszenia, seniorzy, strażacy, harcerze, itp.

 • Co należy zrobić?

– Zgłosić do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (tel. 12 285 11 79, 603 17 17 47) chęć wzięcia udziału w akcji sprzątania, określić teren, który chcemy oczyścić. Na zgłoszenia organizator czeka do 15 kwietnia 2022 r.

– Zabrać z Centrum Kultury worki i rękawice.

– Posprzątać wybraną przez siebie cześć najbliższego otoczenia np. lasu, rzeki, brzegu rzeki, parku, rowu, łąki, placu zabaw, polany itp.

– Zebrane do worków śmieci zawiązać i przetransportować w miejsce do którego można będzie łatwo dojechać śmieciarką w celu ich zabrania.

–  Przesłać na adres mailowy l.kuc@zabierzow.org.pl lub tel. 12 283 07 42 informację dotyczącą miejsca pozostawienia zgromadzonych śmieci i orientacyjną ilość.

– Swoje zaangażowanie udokumentować mini reportażem. Dopuszcza się 2 formy reportażu:

1. filmowy, trwający do max 2 min

2. zdjęciowy, obejmujący 3-7 zdjęć

Każdy mini reportaż należy w kilku zdaniach opisać; kto, gdzie, kiedy sprzątał, ile kg śmieci zebrał lub ile worków, gdzie je pozostawił. Będzie miło widziane kreatywne, żartobliwe,  humorystyczne  podejście do zadania.

 • Kiedy?

Mini reportaże konkursowe należy dostarczyć do 16 maja 2022 r. do siedziby Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, lub wysłać pocztą elektroniczną na adres sck.konkursy@gmail.com.

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ .

5.Nagrody:

Nadesłane reportaże zostaną ocenione w dwóch kategoriach:

 • Reportaż filmowy
 • Reportaż zdjęciowy

Za najciekawszy reportaż przewidziane są nagrody w postaci bonów finansowych.

Kryteria oceny:

 • trudność sprzątanego terenu
 • ilość zebranych śmieci
 • pomysłowość w tworzeniu reportażu
 • liczebność grupy zaangażowanej w sprzątanie

W przypadku niewielkiej ilości reportaży oraz niskiego poziomu artystycznego organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 • Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…