Konkurs „Najpiękniejsza Palma Wielkanocna”

Zapraszamy do udziału w konkursie na „Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 25 marca 2018 r. w Niedzielę Palmową podczas Wielkanocnego Festiwalu Rękodzieła.

Tradycyjną Palmę Wielkanocną przygotowywało się z gałązek wierzby, która w symbolice kościoła jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy. Obok wierzby używano również gałązek malin i porzeczek. Ścinano je w Środę Popielcową i przechowywano w naczyniu z wodą, aby puściły pąki na Niedzielę Palmową.

Do palmy wkładano inne rośliny np.: bukszpan , barwinek, tuję, cis, widłak, a zdobiło się ją sztucznymi lub suszonymi kwiatami i wstążeczkami.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Cele konkursu

  • pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia palm w obrzędowości ludowej
  • rozbudzanie zainteresowań tradycją naszych przodków
  • ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocy
  • aktywizacja dzieci i młodzieży w kierunku uprawiania sztuki ludowej

Zasady uczestnictwa w konkursie

Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu gminy Zabierzów

  • Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie tradycyjnej palmy wielkanocnej, użycie naturalnych tworzyw i tradycyjnych form zdobniczych
  • Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 palmę, wykonaną dowolną techniką
  • Praca powinna być wykonana indywidualnie lub grupowo (prace zbiorowe – powyżej 5 wykonawców nie będą oceniane)
  • Głównym kryterium oceny prac będą walory artystyczne, estetyczne, nawiązanie do tradycji

Ocenie będą podlegać

  • pomysłowość wykonania
  • staranność wykonania

Termin składania prac: 25 marca 2018 r.

Jury dokona oceny po Mszy św. o godz. 12:00 w Kościele w Zabierzowie. Rozdanie nagród zaplanowano na godz. 14:00 w Ratuszu w Zabierzowie, ul. Rynek 1. 

Prace będą oceniane przez Jury powołane przez Organizatora w dwóch kategoriach:
– najpiękniejsza palma
– najdłuższa palma

Uwagi:

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania prac i zdjęć dla potrzeb SCKiPGZ.

Możesz również polubić…