KONKURS „NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”

Zapraszamy do udziału w konkursie „NAJPIĘKNIEJSZY WIANEK ŚWIĘTOJAŃSKI”!

 

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie najpiękniejszego wianka świętojańskiego

UCZESTNICY KONKURSU, ZASADY ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do mieszkańców Gminy Zabierzów. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach; dzieci i młodzież do 18 r.ż i osoby dorosłe.
2. Celem konkursu jest kultywowanie tradycji Nocy Świętojańskiej.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie wianka w dniu 22.06.2020 r. do godz. 11.00 do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2.
4. Przedmiotem konkursu jest wianek, wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji Nocy Świętojańskiej  ( np. kwiaty polne i ogrodowe, gałązki, liście, zioła).
5. Wianki wykonane ze sztucznych kwiatów nie będą brały udziału w konkursie.
6. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, wykonanymi indywidualnie.
7. Prace konkursowe powinny zawierać metryczkę: imię i nazwisko oraz wiek autora. Wianek musi być zapakowany w folię.
8. Przekazując pracę na konkurs, uczestnicy zgadzają się na ekspozycję pracy oraz zaprezentowanie nagrodzonych wianków na stronie internetowej organizatora, facebook’u oraz w innych mediach.

OCENA I NAGRODY

1. Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców oraz wyróżnionych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu,
– nawiązanie do tradycji,
– dobór materiałów,
– staranność wykonania,
– zgodność z wymogami regulaminu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Udział uczestnika w konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym regulaminie.
2. Udział uczestnika w Konkursie oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz udzielenie zgody (Załącznik nr 1) na przetwarzanie danych osobowych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tzw. RODO.
3. Wszelkie kwestie nie ujęte w powyższym Regulaminie rozstrzyga Organizator. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz wykorzystanie tych informacji na stronie internetowej organizatora, facebook’u i  w  mediach.

Możesz również polubić…