KONKURS PLASTYCZNY-BARWNA WIELKANOC

KONKURS

BARWNA WIELKANOC

Nawiązując do zbliżającej się Wielkanocy Centrum Kultury w Zabierzowie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Barwna Wielkanoc”- na najpiękniejszą ozdobę wielkanocną – pisankę, kartkę lub stroik.

To najlepsza okazja, by móc wykorzystać wiele symboli, które w ludowych zwyczajach wiążą się z okresem poprzedzającym Wielkanoc. Zachęcamy do wykorzystywania naturalnych elementów, różnych materiałów i technik.

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, ponieważ warto podtrzymywać nasze piękne, polskie tradycje.

Regulamin Konkursu plastycznego „Barwna Wielkanoc”

 1. Tematem konkursu są najpiękniejsze ozdoby wielkanocne – kartki, pisanki, stroiki i inne
 2. Cele konkursu:
  – nawiązanie do tradycji wielkanocnych

– rozwijanie twórczych zainteresowań i wyobraźni oraz kreatywności dzieci

KATEGORIE WIEKOWE:

– PRZEDSZKOLAKI

– UCZNIOWIE KL. I-III

– UCZNIOWIE KL. IV-VI

– UCZNIOWIE KL. VII-VIII

FPRMAT ORAZ TECHNIKA PRAC- DOWOLNA

 • Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 • Oceniane będą wyłącznie prace indywidualne, wykonane przez dzieci samodzielnie
 • Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 • Termin nadsyłania prac upływa 8 kwietnia 2022 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 23 kwietnia podczas Targów ekologicznych na Rynku w Zabierzowie. 

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ dokona oceny prac w 4 kategoriach wiekowych i uwzględniając poniższe kryteria oceny:

– pomysłowość,

– walory artystyczne,

– samodzielność,

– interpretacja tematu.

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 • Prace nie będą zwracane.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
 • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.
 • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…