Konkurs Plastyczny – „Malowany portret mamy”

 

Z okazji Dnia Mamy

 Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 „Malowany portret mamy”

 

dzień mamy

Cele konkursu:

–  rozwijanie inwencji twórczej

–   kształtowanie wyobraźni uczniów

–   promowanie wartości rodzinnych

–   zwrócenie uwagi dzieci na rolę matki w rodzinie

–  szukanie odpowiednich środków wyrazu

–  propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–  poszerzanie doświadczeń plastycznych

 

 WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich
 2.  Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii przedszkola i SP kl. I-III
 3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 5. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 6. Termin nadsyłania prac upływa 21 MAJA 2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

 

 

 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

 

przedszkole i klasy „0”

szkoła podstawowa klasa I-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i VIII 

 

 

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

 

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Nagrody można odbierać do miesiąca od ogłoszeniu wyników, w przypadku nie odebrania nagrody, przechodzi ona na inne konkursy organizowane w SCKiPGZ.
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…