Konkurs plastyczny „Moja ojczyzna – wolność w kolorach”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moja Ojczyzna – wolność w kolorach”, organizowanego z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 11 Listopada.
Celem konkursu oprócz rozbudzania inwencji twórczej jest edukacja i kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych.  Adresatami konkursu są uczniowie Szkół Podstawowych z terenu Gminy Zabierzów. Warunki udziału określa Regulamin.

Dzień 11 Listopada to dzień ważny dla wszystkich Polaków. Aby zapisał się w pamięci najmłodszych zaplanowaliśmy 11.11.2017 r. /sobota/ szereg atrakcji m.in. historyczną grę wielkoformatową, tematyczne warsztaty plastyczne, koncert muzyki międzywojennej oraz widowisko słowno-muzyczne. Tego dnia zostanie także otwarta wystawa prac pokonkursowych oraz odbędzie się ceremonia rozdania nagród. Zachęcamy do udziału w konkursie, czekają atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN

 1. Organizatorem konkursu plastycznego jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
 2. Cel konkursu:
  – edukacja obywatelska, kształtowanie postaw patriotycznych
  – rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
  – rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych
 1. Zasady i kryteria oceniania:
 • konkurs przeznaczony jest dla dzieci Szkół Podstawowych z terenu gminy Zabierzów
 • technika plastyczna dowolna
 • Format pracy – maksymalny A3
 • każda praca powinna zawierać opis (na odwrocie pracy): imię, nazwisko,
  wiek dziecka, klasa, opiekun artystyczny, szkoła oraz telefon kontaktowy,
  prace oceniane będą przez Jury
 • kryteria oceny: pomysłowość w ujęciu tematu, walory artystyczne i estetyczne
 • prace należy dostarczyć do 27.10.2017r. do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów.
 • Wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów podczas obchodów Święta Odzyskania Niepodległości /11 Listopada 2017, sobota/.
 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII-VIII

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

 1. Uwagi organizacyjne:
  – Prace nie będą zwracane.
  – Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
  – Prosimy nie oprawiać prac.
  – Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  – Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Możesz również polubić…