Konkurs plastyczny PRZESTRZEŃ CYFROWA

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 

„Przestrzeń cyfrowa”

 

We współczesnym świecie technologia odgrywa bardzo znaczącą rolę. Chcemy aby prace ukazywały opowieść o cyfrowym świecie, o tym co nas otacza, jak wpływa na nasze życie… To od nas zależy jak odbieramy ten świat i czy potrafimy się w nim zatracić.

Liczymy na Waszą bogatą wyobraźnię!

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

 

W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze 12 prac. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów oraz Centrum Kultury.

 

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu należy do Organizatora.

 

Cele konkursu:

 

–   rozwijanie inwencji twórczej

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 5. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 6. Termin nadsyłania prac upływa 17 listopada 2017 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

 

 

 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i klasy gimnazjalne

 

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

 

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Prosimy nie oprawiać prac.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

przestrzeń cyfrowa 2

Możesz również polubić…