Konkurs plastyczny – „TROPAMI GMINY ZABIERZÓW”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

„TROPAMI GMINY ZABIERZÓW”

Tematyka konkursu powinna koncentrować się wokół charakterystycznych miejsc
w Gminie Zabierzów, rozumianych zarówno w aspekcie historycznym jak i aktualnego obrazu miejscowości.

Prace mogą ukazywać zabytki, najpiękniejsza zakątki urbanistyczne i przyrodnicze,
ale również najzwyklejsze miejsca.

Narysuj charakterystyczne miejsca, budowle w danych miejscowościach !
(w załączniku spis zabytków i miejsc z terenu Gminy Zabierzów)

Jeśli znasz jakieś ciekawe historie związane z daną miejscowością uzupełnij nimi prace. Dzięki Tobie odkryjemy na nowo naszą gminę.

Cele konkursu:

– wykształcenie poczucia tożsamości z rodzinną miejscowością

–  uwrażliwienie na piękno i oryginalność naszej gminy

–  rozwijanie inwencji twórczej

–   kształtowanie wyobraźni uczniów

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/.
 2. Prosimy na odwrocie pracy napisać co to za miejsce, miejscowość,  jaki zabytek.
 3. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 4. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie.
 5. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 6. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 7. Termin nadsyłania prac upływa 22 lutego 2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

 

 Regulamin konkursu do pobrania (TUTAJ)

 Załącznik nr 1 do regulaminu (TUTAJ)

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I / i młodsze/

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i VIII
 

 1. Kryteria oceny:

–  pomysłowość

– zachowanie tematu konkursu

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii
i miejsc.

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w przewodniku należy do Organizatora.

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach,
  w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Organizator może przyznać specjalne wyróżnienia
 8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
  oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

 

 

Załącznik do regulaminu konkursowego.

W pracy plastycznej zilustrujcie wybraną miejscowość. Warunkiem wzięcia udziału
w konkursie jest przedstawienie na rysunku co najmniej jednego z wymienionych poniżej elementów (odpowiednich dla każdego sołectwa).

Pamiętajcie, że ważna jest Wasza kreatywność, pomysły i staranność. Najlepsze prace pojawią się

w publikacji Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Aleksandrowice – Dolina Aleksandrowicka (wąwóz), skała Krzywosąd, dwór w Aleksandrowicach, staw, figura przydrożna Jana Nepomucena.

Balice – lotnisko, Pałac w Balicach

Bolechowice – Brama Bolechowicka, Kościół w Bolechowicach, Dwór w Bolechowicach,

Brzezie – budynek dawnego spichlerza, krzyże w Brzeziu, stara chałupa  i rzeka Kluczwoda, kapliczki

Brzezinka – krzyż ażurowy neogotycki, kapliczka z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej

Brzoskwinia – źródło w Brzoskwini (potok), las

Burów – kapliczka w Burowie, wąwóz (tzw. Dolinę Burowską), wzgórze Winna Góra

Karniowice – Dwór w Karniowicach, Kaplica w Karniowicach pw. św. Marii Magdaleny

Kleszczów – chałupa wiejska typu bronowickiego z Kleszczowa, Dąb – pomnik przyrody  z  zabytkowym kluczem

Kobylany –  Dolina Kobylańska (Żabi Koń, Baszta Wronia), Krzyż

Kochanów – Dworek myśliwski Lubomirskich w Kochanowie,

Młynka – las, kapliczka przydrożna, młyn

Niegoszowice – Dwór z otoczeniem parkowym w Niegoszowicach

Nielepice – Park rtm. Witolda Pileckiego, skała z krzyżem

Pisary  – Lamus dworski w Pisarach, kolumnowa kapliczka z krzyżem z 1706 r , stara karczma

Radwanowice – Zespół dworski XIX-XX, Stajnia z 1910 roku, Stodoła z końca XIX w.

Kapliczka  XIX/ XX w., park krajobrazowy z poł. XIX w.

Rudawa – Kościół pw. Wszystkich Świętych, Willa z wieżyczką /Domańskich/

Rząska – Uroczysko w Rząsce, Figura św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII / XIX wieku, Kapliczka w Rząsce z pocz. XX w.

Szczyglice – las w Szyglicach (dawniej nazywany Bukowiną) w kierunku Rząski, nowy Park w Szyczyglicach, Kaplica pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szyglicach.

Więckowice – Zespół dworski w Więckowicach

Zabierzów – kościół, kamieniołom, Willa Jana Sasa – Zubrzyckiego, Ratusz

Zelków –  Staw w Zelkowie, rekonstrukcje słupów granicznych sprzed I wojny światowej

Możesz również polubić…