konkurs plastyczny „W podroży do…”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 

„W podróży do…”

 

Interpretacja tematu konkursu jest pozostawiona uczestnikowi.

Podróż może oznaczać przemieszczanie się z punktu A do punktu B różnymi środkami lokomocji wraz z towarzyszącymi jej przygodami i spotkaniami. Podróż pojmowana w sensie filozoficznym, rozumiana jako droga w głąb siebie oraz ta, odbywająca się w naszej wyobraźni.

 

Zapraszamy do swobodnych wypowiedzi plastycznych wszystkich zainteresowanych!

 

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

 

Regulamin:

 

Cele konkursu:

–   rozwijanie inwencji twórczej

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt
 5. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 6. Termin nadsyłania prac upływa 20 kwietnia 2018 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną

 

 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i klasy gimnazjalne

 

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

 

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

 

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Prosimy nie oprawiać prac.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 5. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 6. W przypadku nie odebrania nagrody podczas ceremonii rozdania nagród, Nagrody na zwycięzcę czekają w SCKiPGZ do 30 dni od dnia rozdania nagród. Po tym terminie nagrody zostają przekazane na następny konkurs. Organizator nie wysyła nagród pocztą.
 7. 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

Możesz również polubić…