KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY – ZAPRASZAMY

KURSY JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SAMORZĄDOWYM CENTRUM KULTURY I PROMOCJI GMINY ZABIERZÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Rozpoczęcie wszystkich kursów w październiku! Ruszamy od 5 października

Pierwsze zajęcia (05.10) w roku szkolnym to zajęcia organizacyjno-klasyfikujące (30 min: informacje wstępne, badanie kompetencji językowych, omówienie regulaminu, 30 min: zapoznanie lektora z grupą oraz kursantów między sobą a więc ćwiczenia typu GET TO KNOW ONE ANOTHER)
Grupa I: Kurs języka angielskiego ANGIELSKI PRZEZ ZABAWĘ dla dzieci w wieku 6-8 lat ŚRODA 16:00-16:45
To propozycja kursu dla Dzieci budującego podstawy znajomości języka, nauka podstawowych zwrotów i słówek poprzez interaktywną zabawę z prostymi konwersacjami, pomocami dydaktycznymi i piosenkami
Cena: 50 zł za 4 zajęcia w miesiącu
GRUPA II: Kurs języka angielskiego dla dzieci uzupełniający i poszerzający program szkolny ŚRODA 17:00-18:00
To propozycja dla Dzieci, które chciałyby poszerzyć i rozwinąć swoją znajomość języka angielskiego. Program kursu dostosowany będzie do potrzeb dzieci (wspólne odrabianie trudniejszych zadań domowych, proste konwersacje itp.)
Zajęcia pomyślane są jako kompensacyjno-wyrównawcze (klasy 5 i 6 szkoły podstawowej)
Cena: 50 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu. Zainteresowani Rodzice proszeni są o przybycie z dziećmi na pierwsze zajęcia tj. 5 października godz. 16:00 lub kontakt telefoniczny z lektorem
GRUPA III: Kurs języka angielskiego dla zaawansowanej językowo młodzieży gimnazjalnej ŚRODA 18:00-19:00
To propozycja dla Dzieci zdolnych językowo przygotowujących się do egzaminu gimnazjalnego.
Kurs ma na celu dodatkowe ćwiczenie materiału opanowywanego w szkole a także poszerzanie wiadomości i ćwiczenie użycia języka angielskiego w codziennych sytuacjach (konwersacje, szlifowanie umiejętności rozumienia i tworzenia tekstów pisanych oraz umiejętności rozumienia ze słuchu). W tym roku program kursu kłaść będzie nacisk na konwersacje.
Cena: 50 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu
GRUPA IV: Kurs języka angielskiego dla młodzieży szkół średnich i dorosłych przygotowujący do egzaminu FCE z elementami BUSINESS ENGLISH dla zaawansowanych (upper-intermediate i wyżej) ŚRODA 19:00-20:00
To propozycja dla osób swobodnie posługujących się językiem angielskim, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość struktur językowych i gramatycznych używanych w sytuacjach życiowych, podczas załatwiania spraw w instytucjach i w kontekście biznesowym. Kurs kłaść będzie nacisk na rozmowy o różnych aspektach życia i biznesu przy użyciu wymaganego na egzaminie słownictwa i gramatyki . Jest to kontynuacja kursu z roku ubiegłego.
Cena: 60 zł od osoby za 4 zajęcia w miesiącu
UWAGA! Każdy Uczestnik kursu po jego ukończeniu otrzymuje oficjalny certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności językowe. O powstaniu powyższych grup decyduje liczba zapisanych uczestników (co najmniej 5 osób).

lektor: tłumacz przysięgły języka angielskiego Magdalena Czechowska-Buratowska tel. 607 686 690

flaga anglii

Możesz również polubić…