Matematyka

Matematyka

Zajęcia uzupełniające wiedzę z zakresu matematyki na poziomie szkoły podstawowej oraz liceum. W sposób prosty i dostępny wytłumaczę wszystkie zagadnienia należące do programu. Dostosowuję poziom nauczania i sposób tłumaczenia do każdego ucznia. Istnieje możliwość wyboru zajęć indywidualnych lub w grupach maksymalnie 3-osobowych.

Zajęcia obejmują:
– tłumaczenie bieżącego materiału z matematyki (szkoła podstawowa, liceum)
– wspólne odrabianie zadań domowych
– rozwijanie logicznego myślenia
– przygotowanie do konkursów i olimpiad
– przygotowanie do egzaminu, matury z matematyki podstawowej i/lub rozszerzonej

Zajęcia prowadzi Agnieszka Majka.

 

Zobacz także...