MOCni Seniorzy – Konkurs Inicjatyw dla seniorów Gminy Zabierzów

UWAGA: Ze względu na liczne prośby, przedłużamy termin składania ofert do 15 kwietnia.

Po dwuletniej przerwie powraca konkurs inicjatyw skierowany do środowiska senioralnego.

Tegoroczna Edycja rusza 05.03. Przedstawiciele z poszczególnych sołectw mają czas na składanie ofert do 1 kwietnia br. Celem konkursu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogą dotyczyć bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej, która obejmuje niesienie pomocy osobom starszym w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, m.in. przez rozwijanie wolontariatu czy rozwijaniu pasji. Mile widziane będą także projekty nastawione na łączenie pokoleń.
Konkurs to rodzaj partycypacji społecznej przyczyniającej się do wzmocnienia samoorganizacji seniorów, która ma wpłynąć na zwiększenie ich wpływu na życie lokalnego środowiska. Wspólne działanie sprzyja wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych oraz kształtowanie postaw empatycznych.
Zachowanie aktywności osób starszych m.in. fizycznej, intelektualnej oraz społecznej jest niezwykle ważne dla utrzymania sprawności i czerpania radości z codziennego życia.

To ważne, aby seniorzy dzielili się swoim potencjałem i doświadczeniem oraz wiedzą z młodszą częścią
społeczeństwa.


Tegoroczny budżet konkursu to 70 000 zł. Każda grupa może ubiegać się o dofinansowanie.
Ofertę w ramach konkursu można składać w wersji elektronicznej (wysyłając wniosek na adres:
k.mroczek.sckipgz@gmail.com) lub w wersji papierowej (składając wydrukowaną wersję w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów) do 1 kwietnia, do godziny 15.00. Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od 1 kwietnia br. do końca listopada 2022 roku.

Możesz również polubić…