MOCni Seniorzy – Wyniki konkursu inicjatyw.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów rozstrzygnęło konkurs inicjatyw „MOCni Seniorzy”. Przed nami 12 różnorodnych wydarzeń. Będzie kulinarnie, aktywnie, międzypokoleniowo i sentymentalnie. Niemal wszystkie zgłoszone projekty dotyczyły bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej i zostały ocenione pozytywnie.

Konkurs inicjatyw 2023, którego hasłem przewodnim, podobnie jak rok temu jest MOC seniorów, zakładał realizację działań, których celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w różnorodnych dziedzinach życia społecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogły dotyczyć bardzo szeroko pojętej aktywności społecznej i kulturalnej. Wspólne działanie sprzyja wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych oraz wspiera kształtowanie postaw empatycznych.

Wiemy jak ważna jest aktywność osób starszych (fizyczna, intelektualna oraz społeczna). Seniorzy potrzebują motywacji i pretekstu do wyjścia z domu, a to wspiera utrzymanie sprawności. Działania społeczne, bycie z ludźmi daje ogromną radość z codziennego życia. W bieżącym roku odpowiedziało 14 sołectw i aż 11 otrzymało maksymalną ilość punktów.

Na podstawie rozpatrzonych wniosków zauważamy, że w roku na rok wnioski są coraz bardziej profesjonalne, a pomysły coraz ciekawsze i zaskakujące. Dominuje chęć podtrzymania niknących tradycji i często pojawia się aktywność fizyczna i dbanie o zdrowie.

Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy laureatom. Wszystkie poniższe inicjatywy zostały dofinansowane zgodnie z regulaminem i kosztami kwalifikowalnymi.

Możesz również polubić…