MOCni seniorzy – wyniki konkursu inicjatyw

MOCni Seniorzy – Wyniki konkursu inicjatyw.

Przed nami cykl wyjątkowych inicjatyw, których autorami są seniorzy. Turnieje, wystawy, warsztaty i wiele innych inicjatyw zostanie zrealizowanych w najbliższych miesiącach w kilkunastu sołectwach. Niemal wszystkie zgłoszone projekty dotyczyły bardzo szeroko pojętej aktywność społecznej i zostały ocenione pozytywnie.

Konkurs inicjatyw 2022, którego hasłem przewodnim jest MOC seniorów, zakładał realizację działań, których celem jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych w różnorodnych dziedzinach życia społecznego w gminie Zabierzów. Inicjatywy mogły dotyczyć bardzo szeroko pojętej aktywności społecznej i kulturalnej. Wspólne działanie sprzyja wzmacnianiu trwałych relacji międzypokoleniowych oraz wspiera kształtowanie postaw empatycznych.

Zachowanie aktywności osób starszych (fizycznej, intelektualnej oraz społecznej) jest niezwykle ważne dla utrzymania sprawności i czerpania radości z codziennego życia. W bieżącym roku odpowiedziało 13 sołectw.

Na podstawie rozpatrzonych wniosków można powiedzieć, że dominuje chęć podtrzymania niknących tradycji. Seniorzy z radością angażują się w akcje mające na celu przekazanie młodszym pokoleniom szacunku oraz zamiłowania do ludowych tradycji regionu.

Będzie się działo kulinarnie, artystycznie i sportowo.

Dziękujemy za zaangażowanie i gratulujemy wspaniałych pomysłów. Wszystkie poniższe inicjatywy zostały dofinansowane zgodnie z regulaminem i kosztami kwalifikowalnymi.

Możesz również polubić…