Muzyczne

  • nauka gry na pianinie (dla dzieci od 4 roku życia)
  • nauka gry na gitarze/ ukulele
  • nauka gry na skrzypcach
  • nauka gry na instrumentach dętych

Nauka gry na instrumentach – pianino/ gitara/ ukulele/ skrzypce/

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Podczas lekcji uczniowie opanowują prawidłową technikę gry, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz poznają pismo nutowe i akordy. Program nauczania dostosowany jest do zainteresowań i wieku uczniów.
W repertuarze obok tradycyjnych ćwiczeń znajdują się też popularne piosenki, kolędy, muzyka klasyczna, filmowa, irlandzka. Udział w zajęciach umożliwia przygotowanie się do występów podczas uroczystości szkolnych, jak również rodzinnych. Z najmłodszymi uczniami zajęcia prowadzone są w formie zabawy.

Nauczyciele:
Agnieszka Szejdewik – skrzypce
Grzegorz Brajner, Anna Fieber, Mateusz Łongiewka – pianino
Ryszard Bialic, Lesław Wydrzyński, Mateusz Łongiewka – gitara

Terminy zajęć do indywidualnego ustalenia w  SCKiPGZ.


Nauka gry na instrumentach dętych

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Uczestnicy zajęć poznają prawidłową technikę gry oraz rozwijają poczucie rytmu i pamięć muzyczną. Podczas lekcji uczniowie poznają także pismo nutowe. Nauczyciel dostosowuje program nauczania do wieku i zainteresowań uczniów. Udział w zajęciach umożliwia przygotowanie się do występów wraz z Gminną Orkiestrą Dętą, działającą przy zabierzowskim centrum kultury.

Nauczycielem jest Józef Bylica – kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej.

 

Możesz również polubić…