Muzyczne

  • nauka gry na pianinie
  • nauka gry na gitarze klasycznej
  • nauka gry na skrzypcach
  • nauka gry na instrumentach dętych
  • warsztaty wokalne

Nauka gry na instrumentach / pianino, gitara klasyczna, skrzypce/

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Podczas lekcji uczniowie opanowują prawidłową technikę gry, rozwijają słuch muzyczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczną oraz poznają pismo nutowe i akordy. Program nauczania dostosowany jest do zainteresowań i wieku uczniów.
W repertuarze obok tradycyjnych ćwiczeń znajdują się też popularne piosenki, kolędy, muzyka klasyczna, filmowa, irlandzka. Udział w zajęciach umożliwia przygotowanie się do występów podczas uroczystości szkolnych, jak również rodzinnych. Z najmłodszymi uczniami zajęcia prowadzone są w formie zabawy.

Nauczyciele:
Sylwia Wojtowicz – skrzypce
Mateusz Stawiarski, Agnieszka Ryczek – pianino
Ryszard Bialic, Lesław Wydrzyński, Mateusz Łongiewka – gitara klasyczna

Terminy zajęć do indywidualnego ustalenia z Instruktorem lub w Sekretariacie SCKiPGZ.


Nauka gry na instrumentach dętych

Zajęcia prowadzone są w formie spotkań indywidualnych. Uczestnicy zajęć poznają prawidłową technikę gry oraz rozwijają poczucie rytmu i pamięć muzyczną. Podczas lekcji uczniowie poznają także pismo nutowe. Nauczyciel dostosowuje program nauczania do wieku i zainteresowań uczniów. Udział w zajęciach umożliwia przygotowanie się do występów wraz z Gminną Orkiestrą Dętą, działającą przy zabierzowskim centrum kultury.

Nauczycielem jest Józef Bylica – kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej.


Warsztaty wokalne

Zajęcia dla wszystkich, którzy kochają śpiew oraz scenę.
Biorąc udział w zajęciach realizujesz w praktyce udział w spektaklach i programach wokalno-teatralnych.

Zajęcia obejmują:

– pracę nad materiałem słowno-muzycznym,
– doskonalenie aparatu oddechowego, głosowego i artykulacyjnego,
– stosowanie indywidualnie dobranych ćwiczeń emisyjnych i logopedycznych,
– pracę nad tekstem,
– naukę świadomego wykonawstwa,
– zachowanie się w sytuacji próby, występu, nagrania studyjnego itp.,
– rozbudzanie pomysłowości i odwagi pokazywania się na scenie,
– poszukiwanie odpowiedniej interpretacji utworu,
– praca z mikrofonem,
– ćwiczenie dykcji,
– ćwiczenia emisji głosu,
– ćwiczenia oddechowo-głosowe,
– pracę nad słowem: wyrazistość, frazowanie, akcentowanie, interpretacja,
– podjęcie precyzji wykonawczej,
– poczucie estetyki scenicznej,
– umiejętność doboru repertuaru,
– budowanie wizerunku scenicznego,
– higienę aparatu głosowego,
– pracę ze stresem.

 

 

Zobacz także...