Nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji ,,Znad Rudawy”

Logo SCKiPGZ

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza nabór na stanowisko Sekretarza Redakcji lokalnej gazety „Znad Rudawy”

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. wykształcenie minimum średnie;
 5. umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 6. znajomość procesu wydawniczego gazety;
 7. znajomość specyfiki gminy Zabierzów, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;
 8. biegła znajomość obsługi komputera,
 9. umiejętność fotografowania,
 10. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 11. posiadanie prawa jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań i czynności

 1. relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy;
 2. kontakt z Urzędem Gminy oraz jego jednostkami organizacyjnymi;
 3. pomoc przy planowaniu numeru;
 4. nadzór nad składem;
 5. prowadzenie profilu FB miesięcznika, przygotowywanie i zamieszczanie treści na profilu FB oraz stronie internetowej;
 6. dbałość o rozwój gazety.

III. Informacje dodatkowe

 1. wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo.
 3. forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu;

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 4. koncepcja funkcjonowania gazety sporządzona na piśmie do omówienia podczas rozmowy.

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy wysłać do dnia 20 marca 2023 r. do godziny 15.00 na adres a.malek@sckipgz.pl

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SCKiPGZ.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Dyrektor  Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
Aleksandra Małek

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content